Kolon Kanseri

Kolonun Kısa Anatomisi

Kalın bağırsak, sindirim sisteminin son bölümünü oluşturan uzun tüp şeklinde bir organdır. Kolon, kalın bağırsağın en uzun kısmıdır. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundadır ve dört bölümden oluşur: Çıkan kolon, transvers kolon, inen kolon ve sigmoid kolon.

Kolonun ilk kısmına çekum denir. Çekumdan dışarı çıkan apendiks, bir ucu kapalıdır ve yaklaşık bir parmak büyüklüğünde tübüler bir yapıdır. Apendiksin kökünün tıkanması sonucu şişer ve apandisit dediğimiz ameliyat gerektiren hastalık ortaya çıkar.

Yenilen gıdaların besin içeriği ince bağırsaklarda emilir. Geriye kalan posanın da sıvı ve mineral içeriği büyük oranda kalın bağırsaklarda emilerek, katı bir hal alır ve dışkı oluşur. Dışkı daha sonra kalın bağırsağın rektum adı verilen son bölümüne hareket eder. Rektum, dışkı için bir rezervuar görevi görür. Dışkı, daha sonra anüs adı verilen bir açıklıktan vücuttan atılır.

Kolon kanserinin öncülleri: Kolon polipleri

Polip, kolon duvarının iç yüzeyindeki bir grup hücrenin aşırı büyümesidir. Duvardan bağırsak boşluğuna doğru çıkıntı şeklinde görülürler. Farklı polip türleri vardır. Bazı türlerin kansere dönüşme olasılığı diğerlerinden daha fazladır. Bunlar neoplazik poliplerdir. En yaygın tip adenom olarak adlandırılır. Adenomların kansere dönüşmesi yıllar sürer. Adenomdan gelişen kanser, adenokarsinom olarak adlandırılır. Adenokarsinom kolon kanserinin en yaygın türüdür. Diğer polip türleri olan hiperplastik ve enflamatuar poliplerin kansere dönüşmesi nadirdir.

Hemen hemen tüm kolon kanserleri bir polipte başlar. Kolon kanser taraması için yapılan kolonoskopi ile kolon polipleri kanserleşmeden çıkarılabilir. Ancak her polip kanserleşmez. Hatta küçük poliplerin çoğu kanserleşmez. Kolonoskopi yoluyla poliplerin türü tespit edilerek gerekli müdahale yapılır.

Kolon Kanser Evrelemesi

Pankreas kanseri gelişiminde genetik faktörler ve çevresel faktörler rol alabilir.
Genetik eğilim. Çeşitli genlerde oluşan mutasyonlar kanser gelişme riskini arttırabilir bu
mutasyonlar aileden geçişli olabildiği gibi kişide çeşitli etkenlerle Sonradan da
gelişebilir. Sendrom olarak adlandırılan bazı tıbbi durumlarda pankreas kanserlerinin daha
sık görüldüğü bilinmektedir.

Pankreas kanseri riskini arttıran birkaç sendrom:

Pankreas Kanseri Belirtileri

Kanser nasıl yayılır?

Kanser hücreleri kan ve lenf sistemi yoluyla yayılabilir ve vücudun diğer bölgelerinde tümörler oluşturabilir. Yayılan kansere metastaz denir. Yakındaki bir organa veya lenf düğümüne yayılmış kansere lokal metastaz veya lokal olarak ilerlemiş kanser denir. Lokal olarak ilerlemiş pankreas kanserinde kanser yakındaki kan damarlarına yayılmıştır ve yakındaki lenf düğümlerinde olabilir.Birincil tümörden uzak bir alana yayılmış kansere uzak metastaz denir. Pankreas kanseri karaciğer, dalak, mide, akciğerler ve vücudun diğer kısımlarına metastaz yapabilir. Kanser kan yoluyla uzak bölgelere yayılabilir. Pankreasın arkasında iki büyük kan damarı bulunur. Superior mezenterik arter, bağırsakları kanla besler. Superior mezenterik ven, kanı kalbe geri döndürür. Pankreas kanseri bu kan damarlarından geçerek karaciğere metastaz yapabilir. Kanser ayrıca lenfatik sistem yoluyla da yayılabilir. Lenfatik sistem, lenf adı verilen berrak bir sıvıya sahiptir. Lenf, hücrelere su ve besin verir. Ayrıca mikroplarla savaşan beyaz kan hücrelerine sahiptir. Lenf düğümleri lenfleri filtreler ve mikropları uzaklaştırır. Lenf, kan gibi damarlarda tüm vücutta dolaşır. Lenf damarları ve düğümleri vücudun her yerinde bulunur.

Tanı

Pankreas kanseri tanısında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya MR gibi
görüntüleme yöntemleri önemli rol alır. Görüntüleme çalışmalarından, kan
testlerinden ve biyopsilerden elde edilen sonuçlar tedavi planınızı belirleyecektir.
Randevunuz sırasında doktorunuza merak ettiğiniz soruları sormaktan
çekinmeyin.

Aile Öyküsü

Bazı kanserler ve diğer hastalıklar ailelerden geçebilir. Doktorunuz kan akrabası olan aile bireylerinin sağlık geçmişini soracaktır. Bu bilgiye aile öyküsü denir. Ailenin her iki ebeveyni tarafından da sadece pankreas kanseri değil, tüm kanserler hakkında soru sormak önemlidir. Kalp hastalığı ve diyabet gibi diğer sağlık sorunlarını, hangi yaşta teşhis edildiğini ve kanserden ölen biri olup olmadığını sorun. Bu bilgiyi ve aile geçmişindeki değişiklikleri sağlık uzmanınızla
paylaşın.

Kan Testleri

Kan testleri, hastalık belirtilerini ve organların ne kadar iyi çalıştığını kontrol eder. Damarınıza yerleştirilen bir iğne ile alınan kanınızın bir örneğini gerektirirler.

Karaciğer Fonksiyon Testleri

Karaciğer fonksiyon testleri, karaciğer tarafından üretilen veya işlenen
kimyasalları ölçerek karaciğerinizin sağlığına bakar. Çok yüksek veya düşükseviyeler karaciğerin iyi çalışmadığını veya safra kanallarının tıkalı olabileceğini gösterir. Bilirubin seviyeleri ölçülecektir. Bilirubin safraya rengini veren bir kimyasaldır. Bilirubin, kırmızı kan hücreleri safrada parçalandığında oluşur. Bir tümör safra kanalını bloke ediyorsa ve safranın karaciğerden bağırsaklara serbest akışını engelliyorsa, kanda çok fazla bilirubin olabilir. Çok fazla bilirubin, gözlerin ve cildin sarılık denilen sararmasına ve koyu renkli idrara neden olur.

CA 19-9

Karbonhidrat antijeni (CA) 19-9, pankreas kanseri olan kişilerde genellikle yüksek
olan kanda bulunan bir maddedir. Bu test tek başına pankreas kanserini teşhis
etmek için kullanılmaz. Pankreas kanseri dışındaki diğer sağlık sorunları da
yüksek CA 19-9 seviyelerine neden olabilir.

Görüntüleme Testleri

Görüntüleme testleri vücudunuzun içinin fotoğraflarını çeker. Görüntüleme testlerini yorumlamada uzman bir radyolog bir rapor yazacak ve bu raporu doktorunuza gönderecektir. Doktorunuz sonuçları sizinle tartışacaktır. Pankreas kanseri için kullanılabilecek birden fazla görüntüleme testi türü vardır. Görüntüler, pankreasınızda bir tümör olup olmadığının yanı sıra tümörün boyutunu ve yerini gösterebilir. Kanserin tedaviye nasıl tepki verdiğini görmek için tanı sırasında ve tedaviniz boyunca görüntüleme testleri yaptıracaksınız. Pankreas kanseri için önerilen görüntüleme testleri türleri aşağıda açıklanmıştır. Pankreas kanserinde evreleme ilk olarak görüntüleme testleri kullanılarak yapılır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Bilgisayarlı tomografi taraması, vücudun içinin fotoğraflarını çekmek için x-ışınları ve bilgisayar teknolojisini kullanır. Aynı vücut bölümünün farklı açılardan birçok röntgenini çeker. Tüm görüntüler, ayrıntılı bir resim oluşturmak için birleştirilir. Çoğu durumda damar enjeksiyonu ile verilen kontrast kullanılacaktır. Kontrast kalıcı değildir ve testten hemen sonra vücudu idrarınızda bırakır. Geçmişte kontrasta karşı alerjik reaksiyonlarınız olup olmadığını doktorlarınıza söyleyin. Ciddi bir alerjiniz varsa veya böbrekleriniz iyi çalışmıyorsa kontrast kullanılmayabilir.Pankreas protokolü BT taraması Pankreas kanseri olanlar için pankreas protokolü BT taraması adı verilen özel bir BT taraması türü önerilir. Pankreas protokolü BT’si, pankreasın ve yakındaki organların en iyi görünümü için ayarlanır. Bu, doktorların tümörün pankreasta nerede olduğunu ve tümörün herhangi bir
damar, arter veya organı içerip içermediğini açıkça görmelerini sağlar. Pankreas protokolü BT ayrıca pankreas dışına ilerleyip ilerlemediğinin görülmesine yardımcı olacaktır. Doktorunuz pankreas kanserinden şüphelendiğinde veya pankreas veya safra kanallarınızda bir sorun olabileceğinden şüphelendiğinde, pankreas protokolü BT’si genellikle ilk testtir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması. vücudun içinin fotoğraflarını çekmek için radyo dalgaları ve güçlü mıknatıslar kullanır. BT taraması gibi, resimleri daha net hale getirmek için damara enjekte edilen bir kontrast madde sıklıkla kullanılır. MRI sadece belirli durumlarda yapılır. Genellikle karaciğer metastazlarını aramak veya pankreastaki küçük tümörleri değerlendirmek için kullanılır.
Pankreas protokolü MRI taraması Pankreas kanseri için pankreas protokolü MRI taraması adı verilen özel bir MRI taraması türü önerilir. Bu özel MRI taraması, doktorların pankreası, yakındaki kan damarlarını ve çok küçük tümörleri net bir şekilde görmelerini sağlar. Bazı insanlar için pankreası görüntülemek için BT yerine pankreas protokolü MRI taraması kullanılabilir.

MRCP

Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRCP), pankreas ve safra kanallarının çok net resimlerini yapan bir MRI taraması türüdür. Safra ve diğer sıvılar kendi kontrastları gibi davrandıkları için kontrast kullanılmaz. Bir MRCP genellikle bir MRI taraması ile yapılır.

PET Tataraması

Pozitron emisyon tomografisi (PET) taramasında, radyoaktif bir ilaç kullanır. Bu radyoaktif ilaç, kanser hücrelerinin vücutta nerede olduğunu ve büyümek için şeker kullanıp kullanmadıklarını görmek için bir damara enjekte edilen bir maddedir. Kanser hücreleri, PET taramalarında parlak noktalar olarak görünür. Tüm parlak noktalar kanser değildir. PET’te beyin, kalp, böbrekler ve mesanenin parlaması normaldir. PET taraması CT ile birleştirildiğinde, buna PET/CT taraması denir. PET taraması yalnızca belirli durumlarda yapılır.

Pankreas kanseri için kullanılan kapsamları olan 3 tip görüntüleme testi vardır:
EUS (Endoskopik Ultrasonografi)

EUS’ta, sonunda küçük bir ultrason probu olan bir endoskop kullanır. Endoskop ağzınızdan sokulur ve boğazınızdan ve midenizden ince bağırsağın ilk kısmına (duodenum) yönlendirilir. Ultrason probu, vücudunuzun içinin fotoğraflarını çekmek için pankreasınızdaki ve diğer organlarınızdaki ses dalgalarını yansıtır. EUS, gerektiğinde pankreasınızdan biyopsi almak ve tümörü evrelemek için kullanılır. Bazen EUS, pankreasta BT veya MRI taramasında görülmesi zor olan küçük lezyonları tespit edebilir. İşlem sırasında sizi rahat ettirmek için sedasyon altında EUS yapılır.

ERCP

Bir ERCP, vücudun içinin hareketli resimlerini yapmak için bir endoskop ve röntgen kullanır. Bu test için endoskop ağzınızdan sokulacak ve boğazınızdan ve midenizden on iki parmak bağırsağına doğru yönlendirilecektir. Daha sonra endoskopun ortasından kateter adı verilen daha ince bir tüp geçirilecektir. Kateter, pankreas ve safra kanallarına bir kontrast madde enjekte etmek için kullanılacaktır. Kontrast madde, kanalların röntgen resimlerinde net bir şekilde görülmesini sağlar. Bir tümör tıkalı bir safra kanalına neden olabilir. Safra kanalını açık tutmak için plastik veya metal bir stent yerleştirilmesine izin vererek tıkanmış bir safra kanalını açmak için bir ERCP kullanılır. ERCP sırasında, ana safra kanalından biyopsi örnekleri alınabilir. Endoskopun ucundaki küçük bir fırça ile numuneler alınır. Bu örnekler fırçalama olarak adlandırılır. Fırçalar stent yerleştirmeden önce alınır. İşlem sırasında sizi rahat ettirmek için sedasyon altında ERCP yapılır.

Laparoskopi

Doktorlarınızın karnınızdaki organları görmesini sağlayan bir ameliyat türüdür. Karnınızdaki organları kaplayan dokulara yayılan kanseri görüntüleme testleri ile görmek zordur. Bazen kanser hücreleri görülemeyecek kadar küçüktür. Bu hücreler daha sonra kansere dönüşebilir. Evreleme laparoskopisi, görüntüleme testlerinde bulunmayan metastazları arayabilir. Metastaz aramak için laparoskop adı verilen endoskop gibi bir araç kullanır. Bunun için laparoskop, karnınızdaki küçük bir kesikten sokulacaktır. Laparoskopigenel anestezi altında yapılır. Pankreas ameliyatı veya laparoskopi sırasında biyopsi alınabilir.

Biyopsi

Biyopsi, tanı için bir doku veya hücre grubunun çıkarılmasıdır. Ameliyat planlanan pankreas kanserli hastada biyopsi nadiren gerekir. Ancak tümör
ameliyat için uygun değilse kemoterapi öncesi doku tanısı gereklidir. Biyopsi, ulrason eşliğinde ciltten girilen iğneyle, endoskopik ultrason yoluyla veya cerrahi sırasında alınabilir. Alınan biyopsi patolog tarafından incelenir ve öncelikle kanser olup olmadığı, kanserse türü tespit edilmeye çalışılır. Patolog, kanser hücrelerinin spesifik genlere veya proteinlere sahip olup olmadığını görmek için başka testler yapabilir. Bu bilgi, kanser türünüz için en iyi tedavi planını seçmenize yardımcı olacaktır. Biyopsiler genellikle kanser teşhisinde son adımdır. Birden fazla biyopsiye ve birden fazla biyopsi türüne ihtiyacınız olabilir. Pankreas kanserini doğrulamak için biyopsi gerekebilir. Kanseriniz hakkında mümkün olduğunca çok şey bilmek önemlidir. Genetik (germline) ve biyobelirteç (tümör) testi, doktorlarınıza kanseriniz ve olası tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi verebilir.

Pankreas Kanseri Tedavisi

Tedavi evrelemeye dayalıdır. Evreleme, görüntüleme testleri kullanılarak yapılır. Bu bölüm, tedavi türlerine ve nelerin beklenebileceğine ilişkin bir genel bakış sunar. Herkes aynı tedaviyi görmeyecek. Siz ve doktorunuz birlikte sizin için doğru olan bir tedavi planını seçeceksiniz.

- Multidisipliner Ekip

Pankreas kanseri olanlar deneyimli kanser merkezlerinde tedavi görmelidir. Pankreas kanserini tedavi etmek bir ekip gerektirir. Tedavi kararları multidisipliner bir ekibi içermelidir. Bir multidisipliner ekip, kanser türünüz hakkında bilgi ve deneyime sahip farklı profesyonel geçmişlere sahip doktorlar, sağlık çalışanları ve sosyal bakım profesyonellerinden oluşan bir ekiptir. Bu ekip, tedavinizin planlanması ve uygulanmasında birleşmiştir. Kanser evrenize bağlı olarak ekip şunları içerebilir: Bir gastroenterolog, sindirim sistemi hastalıklarında uzman ve teşhis, tedavi veya palyatif amaçlar için endoskopik prosedürlerde uzmandır. Tıbbi bir onkolog, sistemik tedavi kullanarak yetişkinlerde kanseri tedavi eder. Sıklıkla bu kişi genel tedavi ekibine liderlik edecek ve diğer uzmanlar tarafından yapılan testleri ve muayeneleri takip edecektir.

Psikologlar ve psikiyatristler, nasıl hissettiğinizi etkileyebilecek depresyon, anksiyete veya diğer zihinsel sağlık koşulları gibi sorunları yönetmenize yardımcı
olabilecek ruh sağlığı uzmanlarıdır. Sosyal hizmet uzmanları, insanların günlük yaşamlarındaki sorunları çözmelerine ve bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olur. Pankreas kanserinden şüpheleniliyorsa, karın için pankreas protokolü BT’sine sahip olacaksınız. Çok disiplinli bir doktor ekibi, test sonuçlarınızı tartışacak ve kanserinizi tedavi etmenin en iyi yolu üzerinde anlaşacaktır. Multidisipliner inceleme ideal olarak tanısal görüntüleme, girişimsel endoskopi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, cerrahi, patoloji ve palyatif bakım uzmanlığı içermelidir.

- Evreleme

Kanser evresi, ilk kanser teşhisi konduğunuz andaki test sonuçlarına dayanarak kanserin boyutunu tanımlamanın bir yoludur. Tedaviyi planlamak ve izlemek için evreleme gereklidir. Pankreas kanserinde kanseri evrelemek için görüntüleme testleri kullanılır. Bu diğer kanserlerden farklıdır. Evreleme, pankreas protokolü BT ve diğer görüntüleme testleri ile başlar. Bu testler, tümörün ameliyatla alınıp alınamayacağını (rezektabl), hastalığın yakın organlara veya lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını (lokal olarak ilerlemiş) veya vücudun uzak bölgelerine yayılıp yayılmadığını (metastaz) belirler. Pankreas kanserini evrelemek veya tanımlamak için aşağıdaki terimler kullanılır:

Uzak lenf düğümleri de dahil olmak üzere vücudun diğer bölgelerine yayılmış
hastalığa metastatik kanser denir. En yaygın metastatik bölgeler karaciğer, karın
içi, akciğerler ve kemiktir.

CERRAHİ TEDAVİ

Cerrahi, kanseri vücuttan çıkarmak için yapılan bir prosedürdür. Kanseri pankreastan çıkarmak için ana veya birincil tedavi olarak cerrahi kullanılır. Bu, tedavi planının sadece bir parçasıdır. Cerrahi ayrıca kanserin çıkarılamadığı durumlarda ağrıyı, sarılığı veya kusmayı gidermek için destekleyici bakım sağlayabilir. Birçok pankreas ameliyatı yapan hastaneler genellikle daha iyi sonuçlara sahiptir. Alacağınız ameliyatın türü, pankreastaki tümörün boyutuna ve konumuna bağlıdır. Ayrıca çevredeki herhangi bir organ ve dokuda kanser olup olmadığına da bağlıdır.
2 tip ameliyat vardır:

- Açık Ameliyat

Açık cerrahi veya laparotomi, kaburgalarınızın altındaki büyük bir cerrahi kesi yoluyla doku çıkarılır. Büyük kesi, doktorunuzun çıkarmak için pankreasınızdaki tümörü doğrudan görmesine ve erişmesine olanak tanır. Açık ameliyat 4-5 saat veya daha uzun sürebilir. Ameliyattan sonra, iyileşmek için birkaç gün veya daha uzun süre hastanede kalmanız gerekecektir.

- Minimal İnvaziv Cerrahi

Minimal invaziv cerrahi, büyük bir insizyon yerine birkaç küçük insizyon veya kesik kullanır. Ameliyatı gerçekleştirmek için her insizyondan küçük aletler sokulur. Laparoskop adı verilen araçlardan biri, sonunda video kamera bulunan uzun bir tüptür. Kamera, doktorunuzun pankreasınızı ve karnınızdaki diğer dokuları görmesini sağlar. Diğer aletler tümörü çıkarmak için kullanılır. Laparoskopik cerrahi, cerrahi aletleri kontrol etmek için robotik kollar kullanılarak da yapılabilir. Buna robot yardımlı laparoskopik cerrahi denir.

Tümör Rezeksiyonu

Kanserinizin rezeke edilebilir (ameliyatla tamamen çıkarılabilir) veya rezeke edilemez (ameliyatla tamamen alınamaz) olup olmadığını görmek için
görüntüleme testleri istenir. borderline rezektabl pankreas kanserinde, tümör yakındaki ven ve arterleri içerir.

Ameliyatın Amacı

Cerrahi veya tümör rezeksiyonunun amacı tüm kanseri ortadan kaldırmaktır. Bunun için tümör, kenarındaki normal görünümlü bir doku ile birlikte çıkarılır. Normal görünen dokuya cerrahi sınır denir. Negatif marj (R0), tümörün kenarındaki dokuda kanser hücresi bulunmadığında ortaya çıkar. Pozitif bir marjda kanser hücreleri, tümörün etrafındaki normal görünümlü dokuda bulunur. Pankreas kanserinde R0 rezeksiyonu çok zordur. Bir R0 rezeksiyonu ile bile, kanserin geri dönme (nüks) şansı az değildir. Negatif marj (RO) en iyi sonuçtur Cerrahınız kanseri yalnızca cerrahi sınır
boyunca değil, yakındaki diğer alanlarda da dikkatle arayacaktır. Doktorunuz negatif bir marjın mümkün olduğunu düşünmüyorsa, kanseri hemen
aldıramayabilirsiniz. Bunun yerine cerrah, neoadjuvan tedavi adı verilen ameliyattan önce sistemik bir tedavi almanızı önerebilir. Neoadjuvan tedavi,
tümörün boyutunu ve vücuttaki kanser miktarını küçültmeye yardımcı olacaktır. 

Pankreas cerrahisi türleri Pankreastaki tümörleri çıkarmak için 3 tip ameliyat vardır:

Ekibiniz ameliyattan önce mümkün olduğunca fazla bilgi toplayacaktır. Çoğu zaman, ameliyata kadar ne kadar kanser olduğunu ve kanserin herhangi bir damar, atardamar, lenf düğümü ve diğer organları içerip içermediğini bilmek çok zordur. Ameliyat sırasında karmaşık kararlar verilmek gerekebilir. Bazen bir tümörün ameliyat sırasında çıkarılamaz olduğu anlaşılır. Şu anda, daha önce yapılmamışsa biyopsi yapılacaktır. Biyopsi tedavi seçeneklerine yardımcı olacaktır.

Whipple Prosedürü

Tümör pankreasınızın başındaysa, pankreatikoduodenektomi (Whipple prosedürü) olacaksınız. Whipple prosedürü, pankreasın başını, safra kesesini,
oniki parmak bağırsağını (ince bağırsağın ilk kısmı), safra kanalının bir kısmını ve genellikle midenin bir kısmını çıkaran ameliyattır. Pankreasınızın yakınındaki lenf düğümleri çıkarılacak ve test edilecektir. Kanser alındıktan sonra cerrahlarınız, yiyecekleri sindirebilmeniz için organlarınızı yeniden bağlayacaktır. Bu ameliyatın olası yaşamı tehdit eden komplikasyonları enfeksiyon, kanama, pankreas sızıntıları ve fistüllerdir (organlar arasında bir açıklık). 

Bir Whipple prosedürü açık veya minimal invaziv olabilir. Büyük bir beceri gerektirir. Kan damarlarının çıkarılması veya parçalarının kesilip tekrar dikilmesi gerekebilir. Organların parçalarının çıkarılması ve tekrar birbirine dikilmesi gerekebilir. Negatif bir marj rezeksiyonu (R0) elde etmek için tüm kanser çıkarılmalıdır. Pankreas kanserinin tipine ve evresine göre bu mümkün olmayabilir.

Distal Pankreatektomi

Distal pankreatektomi, pankreasın gövdesini ve kuyruğunu çıkarmak için yapılan bir ameliyattır. Dalakta veya damarlarında kanser varsa, dalağın tamamının çıkarılması (splenektomi) gerekebilir. Diğer kan damarlarının çıkarılması veya parçalarının kesilip tekrar dikilmesi gerekebilir. Sol adrenal bez çıkarılabilir. Pankreasın bu bölgesindeki kanser genellikle daha ileri düzeydedir. R0 rezeksiyonu ile bile lokal nüks mümkündür.

Total Pankreatektomi

Total pankreatektomi, pankreasın tamamını, ince bağırsağın bir kısmını, midenin bir kısmını, ana safra kanalını, safra kesesini, yakındaki lenf düğümlerini ve dalağı(splenektomi) çıkarır. Bu ameliyat nadirdir. Birden fazla tümör olduğunda veya pankreas boyunca kanser olduğunda yapılır.

Cerrahi Yatak

Pankreasın bir kısmı veya tamamı çıkarıldığında kalan alana cerrahi veya ameliyat yatağı denir. Kanser bu bölgede tekrar ortaya çıkabilir. Buna lokal nüks denir ve genellikle ileri evrelerde ortaya çıkar. Pankreas cerrahisi büyük bir beceri gerektirir. Birçok pankreas ameliyatı yapan hastaneler genellikle daha iyi sonuçlara sahiptir.

Palyatif Cerrahi

Pankreas tümörünün çıkarılamadığı bazı durumlarda sarılık, kusma gibi şikayetlerin giderilmesi için bazı rahatlatıcı ameliyatlar gerekebilir.

- Gastrojejunostomi

Gastrojejunostomi, yiyeceklerin mideden ince bağırsağa geçtiği yolu yeniden yönlendirmek için yapılan bir ameliyattır. Mideden gelen yeni yol, oniki parmak bağırsağının tıkalı kısmından kaçınacaktır (baypas edecektir). Gastrojejunostomi açık cerrahi veya laparoskopik olabilir. Bu ameliyat, midenizin tıkanma riski yüksekse önleyici tedbir olarak da yapılabilir.

- Hepatikojejunostomi

Pankreas başındaki tümör sarılığa yol açacaktır. Tümörün çıkarılamadığı durumlarda ERCP yoluyla safra kanalına stent yerleştirilerek sarılık çoğu zaman düzeltilebilir. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda safra kanalının üst ucunu ince bağırsaga birleştirerek tümörü bypass etmek gerekebilir.

Sistemik Tedavi

Pankreas kanserinin tüm evrelerinde sistemik tedavi kullanılmaktadır. Türler arasında kemoterapi, hedefe yönelik tedavi ve immünoterapi bulunur. Sistemik tedavi tek başına veya diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücreleri ve bazı normal hücreler de dahil olmak üzere vücuttaki hızlı büyüyen hücreleri öldürür. Tüm kemoterapiler, kanser hücrelerine nasıl ve ne zaman büyüyeceklerini ve bölüneceklerini söyleyen talimatları (genleri) etkiler. Pankreas kanserini tedavi etmek için kullanılan birçok kemoterapi vardır. Genellikle farklı kemoterapiler birleştirilir. Buna çok ajanlı kemoterapi denir.

Floropirimidin bazlı tedavide, 5-florourasil (5-FU) diğer sistemik tedavilerle kombinasyon halinde kullanılır.

Bunu biliyor muydun?

“Kemoterapi” ve “sistemik terapi” terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır, ancak bunlar aynı değildir. Kemoterapi, hedefe yönelik tedavi ve immünoterapi, tümü sistemik tedavi türleridir.

Hedefe Yönelik Tedavi

Hedefe yönelik tedavi, kanser hücrelerinin spesifik veya benzersiz özelliklerine odaklanır. Hedefe yönelik tedaviler, kanser hücrelerinin vücutta nasıl
büyüdüğünü, bölündüğünü ve hareket ettiğini araştırır. Bu ilaçlar, kanser hücrelerinin büyümesine ve/veya hayatta kalmasına yardımcı olan moleküllerin etkisini durdurur. Pankreas kanserinde nörotrofin reseptör kinaz (NTRK) gen füzyonları nadirdir. NTRK gen füzyonu olan bir tümörde, NTRK geninin bir parçası ve başka bir genin bir parçası birleşir. Bu, NTRK genini, kontrolsüz hücre büyümesine neden olacak şekilde aktive eder. HER2, BRAF ve diğerleri gibi diğer genetik mutasyonları veya değişiklikleri hedef alan klinik deneylerde kullanılan hedefe yönelik tedaviler vardır.

İmmünoterapi

İmmünoterapi, kendi bağışıklık sisteminizin aktivitesini artıran hedefe yönelik bir tedavidir. Bunu yaparak, vücudunuzun kanser hücrelerini bulma ve yok etme yeteneğini geliştirir. İmmünoterapi tek başına veya diğer tedavi türleri ile birlikte
verilebilir. Pembrolizumab buna bir örnektir.

PD-L1’i hedefleyen (bloke eden) immünoterapi ve PD-L2.

MSI-H veya dMMR tümörleri için pankreas kanseri.

Aldığınız ilaçları, vitaminleri, reçetesiz satılan ilaçları, şifalı otları veya takviyeleri doktorunuza bildirin. Sistemik bir tedavi sırasında bazı bitkisel takviyeleri almayı bırakmanız veya bunlardan kaçınmanız istenebilir. Bazı takviyeler, bir ilacın işini yapma yeteneğini etkileyebilir. Buna ilaç etkileşimi denir. Alabileceğiniz takviyeler hakkında bakım ekibinizle konuşmanız çok önemlidir.

Bazı örnekler şunları içerir:

Bazı ilaçlar, bir ilacın işini yapma yeteneğini de etkileyebilir. Antasitler, kalp ilaçları ve antidepresanlar, sistemik bir tedavi ile etkileşime girebilecek ilaçlardan sadece birkaçıdır. Bu nedenle, aldığınız ilaçlar, vitaminler, reçetesiz satılan ilaçlar, şifalı bitkiler veya takviyeler hakkında doktorunuza bilgi vermeniz önemlidir. Her ziyaretinizde yanınızda bir liste getirin.

Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi (RT), kanser hücrelerini öldürmek ve tümörleri küçültmek için x-ışınları, fotonlar, elektronlar ve diğer kaynaklardan gelen yüksek enerjili radyasyon kullanır. RT tek başına veya diğer tedavilerle birlikte verilebilir. Tedavi tek tek tümörlere, vücudun küçük bir bölgesine/bölgesine veya belirli lenf düğümlerine odaklanabilir. RT, kanserin neden olduğu ağrı veya rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olmak için destekleyici bakım veya palyatif bakım olarak kullanılabilir. Radyasyon tedavisi ayrıca, özellikle cerrahi sınırlarda kanser hücreleri varsa, kanseri tedavi etmek veya büyümesini yavaşlatmak için ameliyattan önce, ameliyat sırasında veya sonrasında verilebilir. EBRTDış ışın radyasyon tedavisi (EBRT), radyasyonu vücudun tümör(ler)ine veya bölgelerine yönlendirmek için vücudun dışında bir makine kullanır. 

Kanserinizi tedavi etmek için kullanılabilecek yaygın EBRT türleri şunlardır:

SBRT aşağıdakiler için kullanılabilir:

SBRT ile 1 ila 5 tedavi için yüksek doz radyasyon alacaksınız. SBRT çok hassastır ve bu nedenle yakındaki dokulara zarar verme olasılığını azaltır. SBRT, görüntükılavuzluğunda radyasyon tedavisine veya klinik bir deneye izin veren teknolojiye sahip deneyimli, yüksek hacimli bir merkezde verilmelidir.

Palyatif RT

Palyatif RT’nin amacı ağrı ve kanamayı azaltmak ve/veya semptomları azaltmaktır. Ağrıya neden olan kemik metastazlarını tedavi etmek için palyatif RT kullanılabilir. Bir tıkanıklık veya tıkanıklık, bazı ilaçlara dirençli ağrı veya kanamanın neden olduğu semptomları azaltmak veya azaltmak için verilebilir. Düşük performans durumunuz veya diğer ciddi sağlık sorunlarınız varsa, palyatif RT bir seçenek olabilir.

Kemoradyasyon

Daha düşük doz kemoterapiyi RT ile birleştiren tedaviye denir. Kemoterapi, radyasyonun ne kadar iyi çalıştığını iyileştirebilir ve bu nedenle
bazen birlikte kullanılırlar.

Kemoradyasyon türleri şunları içerir:

Tedavi Sırası:

Pankreas kanseri olan çoğu kişi birden fazla tedavi türü alacaktır. Pankreas kanseri için ana tedavi cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavi öncesi (neoadjuvan tedavi) bazı durumlarda gereklidir. Neoadjuvan tedavi primer tedaviden (ameliyat) önce tümörü küçültmek için verilir. Bu, borderline rezektabl bir tümörü rezektabl bir tümöre dönüştürebilir. Adjuvan (sonrası) tedavi, cerrahiden geride kalan kanser hücrelerini vücuttan
atmak için birincil tedaviden sonra verilir. Ayrıca kanserin geri dönme (nüks) riskinin yüksek olduğu hissedildiğinde de kullanılır.

Sonuç